Politieke partijen Progressief Akkoord, PvdA Deurne en GroenLinks Deurne bundelen politieke krachten

Deurne, 19 februari 2021
 
De politieke partijen Progressief Akkoord, PvdA Deurne en GroenLinks Deurne gaan samen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022.
De afgelopen maanden heeft een gezamenlijke werkgroep van de drie partijen Progressief Akkoord, PvdA Deurne en GroenLinks Deurne de politieke samenwerking bestuurlijk voorbereid. Vanwege de coronamaatregelen konden de leden over de samenwerkingsvoorstellen schriftelijk hun stem uitbrengen of digitaal stemmen tijdens een online vergadering op woensdagavond 17 februari jl. Voor de voorstellen bleek brede steun te bestaan. De leden onderschrijven hiermee dat door de politieke krachten te bundelen de gezamenlijke idealen nog beter kunnen worden nagestreefd. Doelstelling van de samenwerking is een goede verkiezingsuitslag die voor de raadsperiode 2022-2026 leidt tot een sterke rol, als coalitiepartner dan wel oppositiefractie.
De gezamenlijke besturen gaan nu aan de slag om alle voorbereidingen te treffen die nodig zijn om gezamenlijk de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 in te gaan. De eerste stappen daarin zijn de aanstelling van een gezamenlijke kandidaatstellingscommissie en een commissie die het verkiezingsprogramma gaat opstellen. Ook zullen de leden van de drie partijen na de zomer een gezamenlijke lijsttrekker kiezen. 
Driek Berkers, voorzitter PvdA afdeling Deurne: “In de praktijk denken de drie partijen vaak al hetzelfde over politieke thema’s. Gelijke kansen voor iedereen om mee te doen in de samenleving en zeker kunnen zijn van een gezonde en betaalbare leefomgeving zijn belangrijk voor ons allen.”
GroenLinks afdeling Deurne koos woensdagavond ook een nieuwe voorzitter. Carly Arts neemt het stokje over van Ben Timmers, die naar Limburg is verhuisd. Carly: “Ik heb er zin in om samen met de twee andere partijen een mooi programma en sterke kandidatenlijst te gaan voorleggen aan de leden”.
Progressief Akkoord-voorzitter Marieke Tulkens benadrukt het belang van de samenwerking. “We staan samen voor een duurzame en sociale gemeente met een goede balans tussen mensen, werk en natuur.”
De beide fractievoorzitters in de gemeenteraad, Theo Hikspoors (PA-GL) en Jerom Coppus (PvdA) zijn blij met de stap die de leden hebben gezet. “Sinds 2019 bereiden onze fracties al naar volle tevredenheid gezamenlijk de raads- en commissievergaderingen voor en trekken we politiek samen op. De betrokkenheid van de leden is groot en de steun voor de politieke samenwerking blijkt enorm. Dat geeft veel energie en vertrouwen in de toekomst”.