Webbeheer

Naam: John Eijsbouts
Geboortedatum: 3 maart 1951
Woont in de Heiakker
Beroep: Gepensioneerd, voorheen leerkracht basisonderwijs.
 
Mijn naam is John Eijsbouts en ik ben vooral bij Progressief Akkoord-GroenLinks omdat ik ervan overtuigd ben dat de huidige politieke weg die de gemeente Deurne al vele jaren volgt niet kan leiden tot de belangrijke veranderingen ( voor mij vooral op natuur en milieu gebied ) die noodzakelijk zijn. De uitvoering van het akkoord van Parijs is een opstapje naar een betere wereld.  En dan zijn we er nog lang niet.
Ik ben al een paar jaar lid van Progressief Akkoord-GroenLinks, maar niet zo actief en ga me nu bezig houden met het beheer van de website. Landelijk stem ik nu GroenLinks, maar ik heb altijd al progressief gestemd.
Mijn wens voor Deurne is dat we met zijn allen kunnen samenwerken aan een gezondere agrarische gemeenschap zonder de uitstoot van nu. Technische ontwikkelingen en een afname van de veeteelt kunnen hieraan bijdragen. Dit kunnen we alleen samen oplossen. Polariseren is geen optie.
In 2030 zie ik een gemeente met nog steeds agrarische bedrijven, maar dan zonder de schadelijke uitstoot van nu en met dieren die we weer meer buiten kunnen zien.Tevens een gemeenschap waar het voor iedereen, ongeacht inkomen, goed wonen is en waar iedereen zich weer verantwoordelijk gaat voelen voor elkaar.