Deurne in 2030

Deurne in 2030 volgens Progressief Akkoord-GroenLinks.

Een mooie vraag van Duurzaam Deurne Nieuws die Progressief Akkoord-GroenLinks uitdaagt om ons toekomstperspectief voor te leggen aan de burgers van Deurne

Duurzaamheid

Onze basis is duurzaamheid: zorg voor balans tussen mens, milieu en economie zodat generaties na ons vooruit kunnen.
De huidige crisis is niet zomaar een crisis die we met de gebruikelijke oplossingen te boven komen. Steeds meer mensen geven aan dat het anders kan en dat het anders moet. Ik wil je graag enkele onderwerpen voorleggen.

Passende economie dat bij een dorp met kerkdorpen past.

Deurne blijft een dorp met kerkdorpen, wellicht groter maar het blijft de basale eigenschappen houden van een dorp. Dat willen we terug blijven zien in de stedenbouwkundige inrichting of liever gezegd in de dorpsbouwkundige inrichting van Deurne. In Deurne zal het winkelbestand afnemen vanwege de ontwikkelingen op internet en steeds meer zullen goederen thuis bezorgd worden. En toch blijven we winkelen in Deurne omdat er altijd goederen blijven die je wilt zien en voelen of waarbij je service dicht bij huis belangrijk vindt.
Deurne ligt tegen de grootindustriële regio Eindhoven-Helmond.

Deze positie stelt Deurne in staat om ruimte te bieden voor bedrijven met een toeleveranciersfunctie. Het zal daarmee ook de behoefte aan werkgelegenheid opvullen. Het agrarisch ondernemen zal nog volop bezig zijn met het veranderingstraject.
Men is bewust van het gegeven dat de grootschalige bio industrie in de Peelregio geen goede toekomst heeft. Het belast mens en milieu onevenredig veel. Tevens blijft de conclusie dat het buitengebied een van de meest sterke punten blijft van Deurne. We hebben een traject ingezet waarbij de bio-industrie afneemt en de kleinschalige (familie) bedrijven met meer variatie en diversiteit gaan ondernemen. Er zijn meer mogelijkheden voor afzet van producten in de streek (straal van 100 km) en het aandeel van biologische bedrijven zal versneld groeien. Deze ontwikkeling zal meer werkgelegenheid met zich meebrengen zodat het verlies aan arbeidsplaatsen vanwege de afbouw van de bio-industrie opgevangen wordt.

De eigenkracht van de samenleving.

De eigen kracht van de Deurnese samenleving is niet nieuw, het vraagt enkel een nieuw vergezicht. Het vraagt ook om het zien van de eigen kracht die er al is. In Deurne is die ruimschoots aanwezig in de vorm van vrijwilligersorganisaties. Veel mensen putten nieuwe kracht uit activiteiten die organisaties organiseren. De komende jaren zal er een herwaardering komen voor de eigen kracht van de samenleving. Organisaties worden meer gewaardeerd op de bijdrage die ze leveren.

Samenwerking tussen organisaties, dorps- en wijkraden en gemeente zal leiden tot versterking van de sociale structuur. Vanuit deze gezamenlijke verantwoordelijkheid krijgt eigen kracht een nieuwe inhoud die dienend zal zijn aan de inwoners van Deurne.

Zorg verdient onze zorg.

Progressief Akkoord-GroenLinks ziet een samenleving die steeds meer verantwoordelijkheid neemt voor de zorg voor elkaar. Het tekort aan geld is slechts een zeer beperkte stimulans om die weg in te zetten. Mensen beseffen steeds meer dat een samenleving die met elkaar leeft meer mogelijkheden heeft dan een die langs elkaar leeft. Er zullen steeds meer kleinschalige woonzorgcentra met eigen financiering ontstaan waar mensen hun eigen zorgondersteuning gaan regelen. Ouderen gaan steeds meer met hun mogelijkheden en beperkingen voor elkaar zorgen, ondersteund door mantelzorgers, familie en vrijwilligers. In onze visie komen er kleinschalige wijkteams die deze mensen ondersteunen en professionele zorg bieden als dat nodig is. De zorg voor de patiënt zal in het middelpunt staan en het systeem zal daaraan dienend zijn. Burgers zullen meer bewust omgaan met de kosten van de zorg.

Kunst en cultuur.

De op gang zijnde verandering heeft veel steun aan kunst en cultuur. Weten waar je vandaan komt en vermoeden waar je naar toe gaat is bij uitstek het terrein van de kunst. Deurne doet er goed aan daar gebruik van te maken. De (plaatselijke) kunstenaars zullen ons helpen bij het zicht krijgen op de toekomst “Zonder kunst en cultuur geen bezieling, vernieuwing en vooruitgang”.
Nieuwe politiek
Daar waar de eigen kracht van de samenleving gaat toenemen zal de eigen kracht van de politiek afnemen. Dit door het eenvoudige gegeven dat als een samenleving meer haar eigen verantwoordelijkheid neemt er steeds minder macht van de politiek nodig is. Er zal steeds meer van de deskundigheid van burgers gebruik gemaakt gaan worden. Door toename van betrokkenheid zullen politieke partijen in de positie komen om met elkaar de samenwerking op te zoeken. Besluiten worden niet meer genomen met de tegenstelling coalitie – oppositie, maar op basis van wat volksvertegenwoordigers op dat moment het meest wijze besluit vinden. Het tijdperk van de coalitiedemocratie zal voorbij zijn. Op naar groen-rechts en blauw-links in al haar schakeringen, volksvertegenwoordigers kennen geen kadaverdiscipline meer.