PAS vergunningsverlening voorlopig op slot

In mei 2017 oordeelde de Raad van State, vanwege beroepen van Werkgroep Behoud de Peel, dat het Programma Aanpak Stikstof op diverse punten beter diende te worden gemotiveerd. Lees meer op de website van Werkgroep Behoud de Peel.