Raadslid-Fractie voorzitter

Naam: Theo Hikspoors
Geboortedatum: 8 maart 1954 te Liessel
Woonplaats: Deurne (Centrum)
Beroep: Arbeidsdeskundige en Staf medewerker van het UWV WERKbedrijf te Helmond en Eindhoven; (mijn aandachtsgebieden in mijn werk zijn arbeids-inpassing van mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking; coachen van medewerkers, samenwerking met andere partijen zoals gemeenten en implementatie van de participatie wet).

Ik ben Theo Hikspoors; ben 63 jaar. In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij UWV WERKbedrijf Eindhoven/Helmond als Stafmedewerker en arbeidsdeskundige. Vanaf 1972 ben ik betrokken geweest bij onze partij en bij de gemeentelijke politiek. De laatste 8 jaren heb ik me ingezet als Steunfractielid en Burger commissie Lid namens onze partij.
Mijn doelen zijn steeds geweest: Brede samenwerking zoeken tussen alle progressieven in Deurne (van welke landelijke politieke kleur dan ook) en zorgen dat de belangen van burgers goed worden gehoord.
Qua politieke interesses liggen die vooral bij sociale onderwerpen zoals de zorg voor ouderen en voor mensen met een beperking. Vanuit onze partij is er een constante vinger aan de pols: Gaan de zaken goed? Valt er niemand tussen de wal en het schip? Krijgen mensen waar ze recht op hebben? Met name de jeugdzorg en de schuldenproblematiek (binnen vele huishoudens) verdienen de komende jaren extra aandacht.
In Deurne staan we voor enorme uitdagingen in het buitengebied: De desastreuze gevolgen van de nog steeds  groeiende bio industrie komen langzaam maar zeker aan de oppervlakte.
Ik noem een paar van deze gevolgen:

  • De kwaliteit van de lucht is slecht door stank en fijnstof
  • Slechte lucht vormt vervolgens een bedreiging voor de volksgezondheid.
  • De bio diversiteit kachelt achteruit als gevolg van de stikstof uitstoot (grotendeels te wijten aan de bio industrie).
  • Ons grondwater wordt vervuild met ammoniak en antibioticum.
  • Het dumpen van mest gaat op grote schaal door (40% verdwijnt!)

Landelijk wordt het dus (zeer terecht) noodzakelijk geacht de bio industrie met 40% te laten krimpen.
40% MINDER BEESTEN lijkt me dus een goed streefgetal voor Deurne.
Uiteraard snap ik dat hier een integraal en langjarig plan voor moet komen (hiermee moeten vele partijen w.o. de provincie en vele gemeenten tegelijk mee aan de slag; liefst snel). Voor nu: Onmiddellijke standstil!

3 steekwoorden:
Bezorgd
Bevlogen
Realistisch

Contact
Uiteraard kunt u altijd contact met me opnemen (graag zelfs!) bij vragen of opmerkingen.
Dat kan via het contactformulier of rechtstreeks:
E-mail: theo.pagldeurne@gmail.com
Tel.: 06 4419 1922
Adres: Oude Liesselseweg 50, 5751 WP  Deurne

Overige leden