Bomen over bomen 3

In 2008 verschijnt van de gemeenteraad de Kadernota Bomenbeleid (66 pagina’s).

Wat daarin aan goede voornemens en beleidsmaatregelen staat wordt in 2012 grotendeels teniet gedaan door het afschaffen van de kapvergunning.

Lees meer

Bomen over bomen 2

Bomen

Zijn van levensbelang: ze nemen CO2 en fijnstof op en zorgen voor een gezonde omgeving.
In een omgeving met veel bomen zijn mensen gelukkiger.
Tussen Kerkstraat en Veldstraat zijn in de loop der tijd een stuk of 7 bomen verdwenen, er is niets terug geplant!

Lees meer

Bomen over bomen

Komende tijd gaat de gemeente weer ruim 100 bomen kappen.

Waar wordt dit verlies gecompenseerd?
Wij willen je graag laten zien waar nog plek genoeg is voor nieuwe aanplant:
Nummer 1:  Fitissingel-hoek Rietgors. Graag een mooie linde voor deze plek.

Lees meer

In de wandelgangen opgevangen

Tijdens het 40- jarig bestaan van de Wereldwinkel:

-"Ja, dat mag ook wel eens gezegd worden"-
-"Wat?"-
-"Ja dat"-
-"Ja dat wat?"-

Lees meer

Pagina's