Blog

Betoog van Theo Hikspoors van 5 november

Geachte Voorzitter, gemeenteraadsleden en álle inwoners van Deurne.

Te léén...Wij hebben deze gemeente te leen van onze kinderen en kleinkinderen…

Lees meer

Bomen over bomen 9

Kerkstraat, naast de kerk:
Hier kunnen minstens 4 flinke bomen staan.

Als milieumachines nemen bomen grote hoeveelheden CO2, NOx en fijnstof op.

Lees meer

Bomen aan de Amstel en Hagelkruisweg konden blijven staan

 

College maakte onvolledige afweging en handelde niet volgens de eigen regels.

Door Wilbert van Deursen, gemeenteraadslid

Lees meer

Bomen over bomen 8

Aaltje Reddingiusstraat.

Ook hier een hele straat kaal gekapt vanwege de aanleg van de nieuwe riolering. Uit een onderzoeksrapport van de firma die destijds werd ingeschakeld door de gemeente, is inmiddels gebleken dat de kaalslag op de Hagelkruisweg/Amstel niet nodig was geweest.

Lees meer

Bomen over bomen 7

Vlierpark Heiakker

Op deze plek, langs het fietspad tussen de Vlier en Korhoender, zijn driekwart van de kastanjebomen verdwenen als gevolg van de bloedziekte. Ze worden dusdanig aangetast dat ze spontaan omvallen.Tijd om er andere, bv. veldesdoorns of lindes, voor terug te plaatsen!

Lees meer

Bomen over bomen 6

Kaalslag op de Hagelkruisweg en Amstel.

Op de Amstel en Hagelkruisweg zijn 45 oude eiken gekapt (gemiddeld 75 jaar of ouder) vanwege de renovatie van de riolering.

Lees meer

Bomen over bomen 5

Neerkant St. Vincentiusstraat.

Hier moeten een aantal machtig mooie Robinias weg (Robinia Pseudoacacia, een echte bijenboom) vanwege de nieuwe riolering.
Waar komt het nieuwe bos ter compensatie?

Lees meer

Bomen over bomen 4

Antoon Coolenlaan: geen herplantplicht?

In een Raadsinformatiebrief verordonneert de toenmalige wethouder in 2012 het volgende:
Als 75% van de bewoners in de straat het met u eens is, als u vindt dat er een boom in de weg staat of u er last van heeft, wordt ie gekapt.

Lees meer

Bomen over bomen 3

In 2008 verschijnt van de gemeenteraad de Kadernota Bomenbeleid (66 pagina’s).

Wat daarin aan goede voornemens en beleidsmaatregelen staat wordt in 2012 grotendeels teniet gedaan door het afschaffen van de kapvergunning.

Lees meer

Bomen over bomen 2

Bomen

Zijn van levensbelang: ze nemen CO2 en fijnstof op en zorgen voor een gezonde omgeving.
In een omgeving met veel bomen zijn mensen gelukkiger.
Tussen Kerkstraat en Veldstraat zijn in de loop der tijd een stuk of 7 bomen verdwenen, er is niets terug geplant!

Lees meer

Pagina's