Bomen over bomen 6

Kaalslag op de Hagelkruisweg en Amstel.

Op de Amstel en Hagelkruisweg zijn 45 oude eiken gekapt (gemiddeld 75 jaar of ouder) vanwege de renovatie van de riolering.

Meer mensen maken zich ongerust over de handelwijze van de gemeente (zie Vrije Tribune van het Weekblad voor Deurne van 22-2 j. l.). Daar komen 55 veldesdoorns voor terug, dit is maar een kleine compensatie wat betreft CO2-reductie. Waar wordt de rest gecompenseerd?