Bomen over bomen 4

Antoon Coolenlaan: geen herplantplicht?

In een Raadsinformatiebrief verordonneert de toenmalige wethouder in 2012 het volgende:
Als 75% van de bewoners in de straat het met u eens is, als u vindt dat er een boom in de weg staat of u er last van heeft, wordt ie gekapt.
Hoeveel bomen zijn er hierdoor de afgelopen jaren al verdwenen?