Bomen over bomen 3

In 2008 verschijnt van de gemeenteraad de Kadernota Bomenbeleid (66 pagina’s).

Wat daarin aan goede voornemens en beleidsmaatregelen staat wordt in 2012 grotendeels teniet gedaan door het afschaffen van de kapvergunning.
Plaatje 3 Merwede: er stonden 2 grote berkenbomen, er is nu plaats voor 3 mooie lindes.