Het verhaal van Carly, 1ste op onze kandidatenlijst.

Carly Arts-van der Heijden, lijsttrekker van onze partij wil Deurne gezonder maken. Voor nu en later!

Haar verhaal.

Mijn naam is Carly Arts, lijsttrekker en fractievoorzitter van Progressief Akkoord - GroenLinks. Ik ben 33 jaar, geboren en getogen in de Koolhof, en getrouwd met Rutger. In het dagelijks leven ben ik in de eerste plaats moeder van mijn twee prachtige zoons: Lucas van 3 jaar en Ruben van 6 maanden. Daarnaast werk ik op het hoofdkantoor van DéDé Dance, een grote dansschool in Brabant en Limburg. DéDé heeft ook een filiaal in Deurne, waar ik al 30 jaar dans en al 17 jaar dansles geef. Mijn andere passie is voetbal, ik ben bloedfanatieke PSV-supporter en heb al jaren een seizoenskaart in Eindhoven.
Op het MBO had ik een docent maatschappijleer die erg politiek betrokken was, actief voor de SP. Met hem voerde ik iedere les discussies over wat er anders en beter kon in Nederland. Hij heeft mijn politieke bewustzijn aangewakkerd. Ik ben de politiek actief gaan volgen vanaf die tijd.

Toen ik in het bestuur zat van OJC de Roos ben ik me meer gaan interesseren voor de lokale politiek. Ik kreeg in de gaten dat het voortbestaan van ‘mijn’ Roos afhankelijk was van het gemeentebestuur. Deze interesse is vergroot toen ik jaren later in de maatschappelijke opvang ging werken en zag hoe penibel het werd in de tijd van de transities. In de ondernemingsraad, waar ik secretaris was, leerde ik hoeveel mogelijkheden het gemeentebestuur heeft op financieel vlak, en hoe de kwaliteit van mensenlevens hiervan af kan hangen.

Vier jaar geleden werd ik gevraagd om op de lijst van Progressief Akkoord - GroenLinks te staan. Een kans die ik niet wilde laten lopen. Deze club staat precies voor mijn idealen.
Toen ik moeder werd begon ik me boos te maken om het gebrek aan inzet om Deurne gezonder te maken. Een jaar later kreeg ik de kans om de vrijkomende zetel in de gemeenteraad op te vullen.
De volgende stap is met Progressief Akkoord - GroenLinks deel te nemen aan het college. Niet als wethouder, daarvoor ben ik niet beschikbaar, we hebben veel geschiktere kandidaten voor die stoel, maar wel in de positie om Deurne echt gezonder, socialer en democratischer te maken. Voor nu en later!