Het verhaal van Erik, 24ste op onze kandidatenlijst.

Erik Vink, journalist, schrijver, theatermaker. Hij gelooft nog steeds in een betere wereld.

Zijn verhaal.

Mijn generatie ging de wereld verbeteren.
Alles zou anders worden. Gelijke kansen voor iedereen, respect voor elkaar, en voor de aarde. Wat is ervan terecht gekomen? Als er ooit een partij nodig was om het tij te keren, dan is het nu. Sterker, je hebt aan één partij allang niet meer genoeg. We hebben elkaar nodig. Dat betekent niet: alles toedekken met de mantel der liefde, zoals in dit Deurne van ons bij voorkeur gebeurt.
Het betekent dat je ergens voor staat.
Elke verandering, hoe klein ook, begint dicht bij huis. Geen grenzeloze uitbreiding van de bio-industrie, maar juist een inkrimping van de veestapel, voor een gezond en schoon leefklimaat. Geen doorgaand verkeer dat het centrum als snelweg gebruikt. Geen bomen kappen als dat niet hoeft. Ze hebben recht van spreken, de mensen en de bomen. Ook mensen die van ver komen, en bomen die hun blad verliezen. Mogen ze? Bomen laten ons ademen. De natuur laat ons leven. Iedereen en alles maakt deel uit van de schepping. Die we in bruikleen hebben, voor onze kinderen.
Ik was journalist. Ik zag het misbruik. Dichtbij huis, en verder weg. De honger, de armoede. De ongelijkheid, de uitbuiting. Omdat ik ben blijven geloven in een betere wereld, daarom ben ik blij dat ik Progressief Akkoord - Groen Links mag steunen. Een partij die het verschil kan maken. Omdat zij het tij in Deurne wil keren.
Als we deze overtuiging in de Peel delen - dan zal de aarde bij ons een beetje helen.