Het verhaal van Ingeborg, 16de op onze kandidatenlijst

Ingeborg Krook was een van de negen Nederlanders die vorig jaar de vredesduif kreeg. 

Haar verhaal.

Er is veel meer wat mensen met elkaar verbindt, dan dat ons onderscheidt. Niemand zou beoordeeld moeten worden op waar hij of zij is geboren. Niemand verdient het om gediskwalificeerd te worden om redenen waar je geen invloed op kan uitoefenen.
Op het Roc Ter AA verzorg ik lessen Burgerschap. Toen de vluchtelingencrisis uitbrak, vond ik het belangrijk om met mijn studenten uit te zoeken waarom mensen massaal op de vlucht sloegen en heb ik samenwerking gezocht met de Nederlandse vredesorganisatie Pax. Wij hebben toen een lesprogramma bedacht waarbij vluchtelingen in de klas werden uitgenodigd en we klassengesprekken voerden.  Vluchtelingen kregen op deze manier een inkijkje in de Nederlandse cultuur, en de studenten konden openlijk hun zorgen en angsten bespreken. De gesprekken droegen er aan bij dat studenten een genuanceerde mening konden vormen over dit controversiële onderwerp.
Ik ben er trots op dat ik op deze manier heb bijgedragen aan het samenbrengen van verschillende groepen mensen waardoor er meer begrip ontstaat.  Het project sloeg ook in het land aan. Ik was in 2017 één van de negen Nederlanders die als blijk van waardering de vredesduif kreeg. De Postcode Loterij heeft dit project een bedrag gegeven waardoor het uitgerold kon worden naar andere  scholen in Nederland.