Het verhaal van Jos, 20ste op onze kandidatenlijst

Jos Frantzen-Hanegraaf geeft sinds 1985 op geheel vrijwillige basis taalhulp aan migranten. Hartelijkheid, tolerantie en gastvrijheid zijn waarden die voor haar en 14 actieve vrijwilligers vanzelfsprekend zijn.

Haar verhaal.

Wij zijn een zelfstandig vrijwilligersproject met 14 leerkrachten, dat sinds 1985 op dinsdag- en donderdagmorgen in Deurne lessen Nederlands geeft aan migranten. Iedereen met Nederlands als tweede taal is welkom. Via ons project kunnen migranten het inburgeringsexamen halen. Wij geven veel individueel les. Twee cursisten op een leerkracht vinden wij het maximum. Je kunt dan afstemmen op het niveau en de behoefte van de cursist. Wij geven o.a. les aan Marokkaanse mensen die hier al heel lang wonen. Zij begrijpen veel en kunnen goed praten, maar schrijven is moeilijk. Daarnaast zijn er partners uit verre landen van oorspronkelijke Nederlanders. En er zijn migranten die in ploegendienst werken. Die hebben heel gerichte lessen nodig. Met een vrouw die in een wasserij werkt, heb je het over kragen en knoopsgaten. Met een chauffeur op een vuilniswagen praat je over remmen en keren. En bij iemand uit de horeca geef je vooral aandacht aan voedsel, keukengerei en omgangsvormen. Bij alles staat goede uitspraak voorop. Wij maken veel mee. Op een dag belde een varkensboer met de vraag of we aan zes Polen les konden geven. De Polen begrepen niet wat hij wilde. Ik ben toen twee kantjes vol gaan schrijven met woorden als snuit, poot, poten, staart, biggen, hok op slot. Daarna heeft een Poolse die hier al heel lang woont, er de Poolse woorden achter gezet. Ik gaf deze lijst aan de Polen. De boer belde dat ze niet meer kwamen, want ze konden zich nu redden. Ook belde een mevrouw van de dialyse-afdeling in het ziekenhuis in Deurne. Een Turkse man had een nieuwe nier nodig, maar het ziekenhuis in Maastricht weigerde hem, zolang ze niet met hem konden communiceren. Samen met een Syrische cursist als tolk heb ik vijf maanden op een vaste middag aan zijn bed tegenover een groot dialyse-apparaat les gegeven met zelfgemaakt materiaal over wat je moet doen als nierpatiënt. Daarna begreep de Turkse patiënt wat de dokter wilde en kreeg hij een nieuwe nier.

De lessen Nederlands geven wij vanuit een eeuwenoude traditie van hartelijkheid, tolerantie en gastvrijheid. Tussen 1500 en 1700 zijn enorme aantallen Joden en Protestanten vanuit Katholiek Spanje, Portugal en Frankrijk naar de stadsstaat Amsterdam gevlucht. Daar waren ze welkom en veilig. Die traditie van gastvrijheid voelen wij ook in Deurne. Alle gemeentes moeten ieder jaar een bepaald aantal vluchtelingen met een verblijfsvergunning opnemen. Deurne is een gemeente die dat daadwerkelijk ook doet. En op de naturalisatie dag op 15 december was er een feestelijke bijeenkomst in stijl in de oude raadskamer van het gemeentehuis voor alle mensen die in 2017 voor het eerst een Nederlands paspoort gekregen hadden. Migranten wonen graag in Deurne. Helpt u buren of buurtgenoten uit andere landen met de Nederlandse taal, dan kunt u bij ons project altijd terecht voor materiaal.

Jos Frantzen-Hanegraaf, coördinator van het “Huiskamerproject, taalhulp migranten”, Mozartstraat 50, 5751 EM Deurne. tel. 313536. jos.frantzen@kpnmail.nl