Het verhaal van Mariëtte, 14de op onze kandidatenlijst.

Mariëtte Corstens werkt met vluchtelingen.  Uit dankbaarheid werd een kind naar haar vernoemd.

Haar verhaal.

Vanuit mijn ervaringen in het vrijwilligerswerk bij vluchtelingenwerk Deurne weet ik  hoe belangrijk het is om onze nieuwkomers een gevoel te geven dat ze erbij horen.  Dat is één van de redenen waarom ik op deze lijst sta.
Nieuwkomers hebben allemaal een eigen verhaal. Voor dat  je land en familie verlaat heb je grote stappen moeten maken. In Deurne gevestigd,  krijgen ze te maken met een woud aan regelingen en papierwerk. De nieuwkomers zijn erg blij met de hulp die ze dan van de buurtbewoners of van vrijwilligers krijgen en mijn ervaring is dat ze allemaal liefst zo snel mogelijk willen inburgeren in onze maatschappij. Dat pad gaat niet over rozen, dat kan ik je wel vertellen! Hun dankbaarheid uit zich op allerlei manieren; van aanbieden van heerlijk eten tot het geven van jouw naam aan hun nieuwgeboren baby in Nederland. Hoe mooier kun je het maken?
Omdat ik met veel items te maken krijg, van het aanvragen van een wateraansluiting tot het invullen van formulieren voor bijvoorbeeld belasting, leer ik erg veel. Ik loop tegen problemen aan waar ook veel Nederlanders mee te maken hebben: bijvoorbeeld het moeilijke taalgebruik van veel formulieren, het aanmaken van een account als je de teksten niet begrijpt of niet met een computer kunt werken, het aflossen van schulden, aanvragen van zorg etc. Op dat gebied zouden de hulpverlenende instanties nog veel meer kunnen samenwerken. Met de gemeente zouden er afspraken gemaakt kunnen worden die voor álle inwoners van Deurne het contact met instanties makkelijker maakt. Progressief Akkoord maakt zich daarvoor óók hard.
En Progressief Akkoord is een groene partij, dat is voor mij een belangrijk item. Ik probeer daar zelf ook wat aan te doen door zoveel mogelijk isolerende materialen te gebruiken in huis, zonne-energie op te wekken en veel op de fiets want dat kost en vervuilt niets. Alle beetjes helpen….