Het verhaal van Theo, 2de op onze kandidatenlijst.

Theo Hikspoors heeft uitgesproken opvattingen en wordt gedreven door het besef dat we de wereld slechts ‘te leen’ hebben.

Zijn verhaal.

“We hebben deze wereld niet ‘geërfd’ voor onszelf; we hebben deze slechts ‘te leen’ voor onze kinderen”. Deze tekst spookt voortdurend door mijn hoofd, nu ik me beschikbaar heb gesteld voor de gemeenteraad van Deurne. In de kern is dit wel hetgeen mij motivatie geeft. En waarom ik dus graag tijd en energie wil stoppen in gemeenteraadswerk.
Links en rechts in de politiek zijn we er inmiddels wel van overtuigd, dat we niet langer door kunnen gaan met het uitputten van onze planeet. Dus ook niet met het uitputten van ons Deurnese leefgebied.  In de afgelopen raadsperiode hebben we er moties over ingediend en de alarmbel geluid in de raadsvergaderingen.  Daar gaat ons programma ook over. Voor nu en later. 

De komende jaren zullen in het teken staan van minder dieren, minder mest, afbouw van bedrijven, grondgebonden bedrijven en een totaalverbod op schadelijke bestrijdingsmiddelen.  Om een voorbeeld te geven: één ‘geprepareerde’ maiskorrel kan een compleet bijenvolk om zeep helpen!
Uiteraard gaat de ommezwaai niet in één keer. Het is 5 over 12 en we moeten hiermee onmiddellijk aan de slag; wegkijken kan niet meer.

Uiteraard zijn er in Deurne ook andere uitdagingen. Ik noem er enkele. Het hervormen van het winkelgebied. De vergrijzing en alles wat hiermee samenhangt zoals andere woningbehoeftes voor ouderen. Starterswoningen voor jongeren. De leefbaarheid van de kleine kernen.  Enzovoorts .
Ook over dit alles heb ik uitgesproken opvattingen en wees er van verzekerd: deze zijn van een linkse, sociale signatuur.

En wat mezelf betreft: ik ben 64 jaar, getrouwd, twee kinderen, drie kleinkinderen. Ik heb inmiddels veel ervaring in het maatschappelijke middenveld en was acht jaar lang burgercommissielid van de commissie Samenleving.
Ik heb er zin in!