Het verhaal van Tjeu, 40ste op onze kandidatenlijst.

Tjeu Lammers paste met succes op de centen van ons museum.

Zijn verhaal.

Op mijn zeventiende jaar werd ik bestuurslid van Forto, de Deurnese volleybalvereniging. Dat bestuurlijke breidde zich in de loop der jaren uit naar diverse instellingen en verenigingen – en ik doe het nog steeds.  Toen ik in 2012 gevraagd werd als financieel adviseur voor De Wieger hoefde ik daar niet lang over na te denken.   Geplaagd door afbouw van het gemeentelijk subsidie was de dreiging van een teloorgang van ons museum immers groot.  Het tij diende gekeerd.  Een nieuw en krachtdadig bestuur zette er de schouders onder met als uitgangspunt dat het museum meer ‘van Deurne’ moest worden. Naast museale activiteiten zouden er ook kleinschalige podiumactiviteiten ontwikkeld moeten worden en ook de educatie van de schooljeugd kreeg weer alle aandacht: wie de jeugd heeft, heeft immers de toekomst.   

De eerste jaren werd er flink gesneden in de kosten. Dat was hard nodig. Activiteiten moesten tenminste kostendekkend zijn en met behulp van de Vrienden van de Wieger is dat ook gelukt, zij het maar net. De jaren 2016 en 2017 werden zonder verlies afgesloten. Het was een hell of a job, zowel voor het bestuur maar zeker ook voor alle vrijwilligers die zich inspannen voor De Wieger.  Zonder hen was het zeker niet gelukt.
Uiteindelijk lukte het ook om het bestuur van de gemeente Deurne met wat meer financiële middelen over de brug te krijgen. Er zal weliswaar nog heel wat water door Aa en Vlier moeten om uiteindelijk ’eind goed al goed’ te kunnen zeggen, maar ‘t ziet er weer heel wat zonniger uit dan een paar jaar geleden.
Zo zie je maar weer dat betrokkenheid, bevlogenheid en inzet de factoren zijn die tot succes kunnen leiden! En wat de Wieger betreft: laat ons vooral ook niet vergeten dat Deurne dankzij de tentoonstellingen in ons museum zowel provinciaal als landelijk met regelmaat positief in het nieuws kwam. Ook dat is goed voor ons allemaal!  Ik kan eenieder aanraden om ‘ns kijkje te komen nemen naar al dat fraais wat er te horen en te zien is, in dat museum van ons. En mocht u een stapje verder willen gaan: u bent van harte welkom als vrijwilliger of als Vriend van de Wieger.